„Mé srdce je připravené, Bože,
mé srdce je připravené;
chci zpívat, chci ti hrát!
probuď se, má slávo;
probuď se, harfo, citero, 
kéž probudím jitřenku!“
(Žalm 57, 8 - 9)

Italy